Registratierechten Informatie

Small Page Template

Meeneembaarheid van registratierechten

Het is in Vlaanderen mogelijk om registratierechten die op een vorige woning betaald zijn geweest, af te trekken van de verkooprechten die voor een volgende woning zullen moeten betaald worden. Dit heet meeneembaarheid en komt in de praktijk heel vaak voor, maar er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Om te beginnen worden de voorwaarden voor meeneembaarheid koper per koper bekeken. Wanneer dus een van beide kopers al een vorig onroerend goed heeft verkocht, kan enkel die partner genieten van meeneembaarheid. Ook belangrijk is dat beide panden of bouwgronden in het Vlaams Gewest liggen. En het tweede aangekochte onroerend

Meeneembaarheid kan op twee manieren gebeuren. De gemakkelijkste is de meeneembaarheid door verrekening. In dat geval is de eerste woning verkocht voor de tweede woning is aangekocht. In vele gevallen zal het echter gaan om meeneembaarheid door teruggave. In dat geval wordt de eerste woning verkocht nadat de tweede woning is aangekocht. Die teruggave kan tot 2 jaar in beslag nemen, omdat de overheidsdienst daar met een fikse achterstand te maken heeft.

Wie zich overigens in de tweede situatie bevindt, namelijk dat er al een nieuw pand is gekocht alvorens het vorige verkocht is, kan ook te maken krijgen met het terugtrekken van verkooprechten. Wie namelijk reeds een andere woning in zijn bezit heeft, betaalt altijd op een nieuwe aankoop groot beschrijf, ongeacht of de woning eigenlijk voldoet aan de voorwaarden voor klein beschrijf. Men moet dan bij de akte van de aankoop van de tweede woning een document toevoegen dat de intentie tot verkoop van de eerste woning weergeeft. Later geeft de overheid dan het teveel betaalde deel terug. Praat hierover met de notaris, en weet dat er in eerste instantie rekening zal moeten gehouden worden met groot beschrijf.