Registratierechten Informatie

Small Page Template

Wat zijn registratierechten?

Er wordt wel eens gedacht dat registratierechten louter te maken hebben met het aankopen van een woning. Dat is eigenlijk niet helemaal waar, maar in de realiteit komen de meeste mensen wel met registratierechten te maken in die context. In feite worden registratierechten betaald op de registratie van alle documenten die ter registratie moeten worden aangeboden volgens de wet. Meestal gaat het dan om bijvoorbeeld akten die door de notaris worden opgesteld, of bepaalde onderhandse overeenkomsten.

De registratierechten die bij aankoop komen kijken, zijn verkooprechten en hypotheekrechten. Maar daarnaast bestaan er ook verdelingsrechten en schenkingsrechten.

Schenkingsrechten

Schenkingsrechten zijn niet hetzelfde als successierechten. Successierechten worden betaald op de eigendom (roerend en onroerend goed) van iemand die overleden is door de nabestaanden die hun deel erven. Hoeveel die successierechten zullen zijn, hangt af van hun verwantschap met de overledene. Schenkingsrechten worden betaald wanneer men de schenking van een roerend of onroerend goed laat registreren. Dit wordt wel eens gedaan om successierechten te vermijden, en is volledig legaal.

Voor de schenking van onroerende goederen, moet er steeds een registratie gebeuren, en worden dus altijd schenkingsrechten betaald. Voor roerende goederen zijn er twee mogelijkheden: ofwel gaat het om een handgift of bankgift en moet er geen registratie gebeuren, ofwel wordt er wel registratie gemaakt en dus wel betaald. In het laatste geval kan er geen betwisting meer zijn door derden: er is een bewijs van eigendom, noch kan de schenking worden toegevoegd aan de nalatenschap waardoor er successierechten zouden op moeten betaald worden.

Verdelingsrechten

Verdelingsrechten dienen in feite om aan te tonen wie de eigenaar van een onroerend goed is. Wanneer men anderen wenst "uit te kopen" zoals dat heet, dienen registratierechten betaald te worden. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de ene partner die het deel eigendom van de andere overneemt bij een scheiding, of een huis dat verdeeld werd onder erfgenamen tegen vergoeding overnemen.

Verdelingsrechten bepalen wie de onverdeelde eigenaars zullen worden. Dit heet dan een uit onverdeeldheidtreding. Er is geen onverdeeldheid meer, er is terug één aanwijsbare eigenaar.

Verkooprechten

Bij een verkoop van een woning worden registratierechten betaald, de zogenaamde verkooprechten. Hoeveel die zijn hangt af van welke woning je koopt, en waar die woning precies ligt. Verkooprechten zijn altijd verschuldigd, en gelden bij elke verkoop van een woning, appartement of bouwgrond.

Hypotheekrechten

Hypotheekrechten hebben te maken met de hypothecaire lening. Wie voor het aanschaffen van een onroerend goed, of het renoveren ervan, een hypothecaire lening is aangegaan, betaalt hypotheekrechten. Hypothecaire leningen zijn leningen die specifiek zijn bedoeld voor de aankoop van woningen, appartementen of bouwgronden, of het renoveren ervan.